Výsledky hledání

hesla začínající na "S"

Z
R
Z
R
Z
R
SEKUNDÁRNÍ ARTIKULACE (doplňková artikulace)
Z
R
Z
R
SÉMANTICKÁ PROSODIE (diskurzní prosodie)
Z
R
Z
R
SHODA (kongruence)
Z
R
Z
R
SITUAČNÍ SÉMANTIKA (situation semantics)
Z
R
SKREMBLING (scrambling)
Z
R
SLABIČNÝ KONSONANT (slabikotvorný konsonant)
Z
R
SLABIKA (sylaba)
Z
R
SLABIKOVÁNÍ (sylabikace)
Z
R
Z
R
SLEZSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (slezská nářečí)
Z
R
SLIFTING (s-lifting, sentence-lifting)
Z
R
SLOVESNÝ ČAS (tempus)
Z
R
SLOVESNÝ ROD (genus verbi)
Z
R
SLOVESNÝ ZPŮSOB (modus verbi, verbální modus)
Z
R
SLOVESO (verbum)
Z
R
SLOVNÍ DRUH (pars orationis)
Z
R
SLOVNÍ HŘÍČKA (kalambúr)
Z
R
Z
R
Z
R
SLOVOSLED (pořádek slov)
Z
R
SLOVOTVORNÝ VÝZNAM (strukturní význam)
Z
R
SLOŽENÉ SUBSTANTIVUM (substantivní kompozitum)
Z
R
SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR (analytický slovesný tvar, opisný slovesný tvar, perifrastický slovesný tvar)
Z
R
SLOŽKA (konstituent, fráze)
Z
R
Z
R
SOCIOLEKT (slang)
Z
R
Z
R
SONORNÍ KONSONANT (sonorní kontoid, sonora, sonoranta)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
SPONA (copula, kopula)
Z
R
STANDARD AVERAGE EUROPEAN (SAE, standardní průměrná evropština)
Z
R
Z
R
STOPA (trace)
Z
R
STROJOVÉ UČENÍ (machine learning)
Z
R
STŘEDOMORAVSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (středomoravská nářečí)
Z
R
STUPNICE VÝPOVĚDNÍ DYNAMIČNOSTI (škála výpovědní dynamičnosti)
Z
R
STUPŇOVACÍ VZTAH (gradační vztah)
Z
R
STYL (sloh)
Z
R
Z
R
STYLOTVORNÝ FAKTOR (stylotvorný činitel)
Z
R
STYLOVÝ PŘÍZNAK (stylový odstín, stylové zabarvení)
Z
R
SUBJACENCE (subjacency)
Z
R
SUBJEKTIVNÍ SLOVOSLED (subjektivní pořad)
Z
R
SUBSIDIÁRNÍ ILOKUCE (subsidiární ilokuční akt)
Z
R
SUBSTANTIVUM (podstatné jméno)
Z
R
Z
R
SUFIX (přípona)
Z
R
Z
R
Z
R
SUGEROVANÁ INFERENCE (sugerovaný závěr, invited inference)
Z
R
SUPERLATIV (3. stupeň)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
SYNONYMIE (souznačnost)
Z
R
SYNSÉMANTIKUM (neplnovýznamové slovo, gramatické slovo, synsémantický slovní druh)
Z
R
Z
R
SYNTAX TEXTU (textová syntax)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka