SLOŽENÁ ČÍSLOVKA

Základní

Podle tradiční slovotvorby se nejčastěji tvoří ↗kompozicí derivační a ↗kompozicí nevlastní; je pro ně typická paralelnost a úplná synonymie s víceslovnými číslovkovými výrazy pro vyšší číselné hodnoty: třiatřicet – třicet tři, pětadvacátý – dvacátý pátý. Z hlediska ↗onomaziologických kategorií jsou zastoupeny převážně kategorie (a) modifikační: číslovky řadové (třiadevadesátý), druhové (třiadevadesáterý) a souborové (třiadevadesátery), násobné (třiadevadesátkrát, třiadevadesátinásobný); (b) kategorie mutační: číslovky dílové (třiadevadesátinový), skupinové (třiadevadesátka); (c) kategorie koordinační: např. základní číslovky (třiadevadesát). Viz také ↗číslovka.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 172–187.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): SLOŽENÁ ČÍSLOVKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOŽENÁ ČÍSLOVKA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka