Nový encyklopedický slovník češtiny online

Systém Nový encyklopedický slovník češtiny on-line poskytuje následující funkcionalitu:

Zobrazení hesla

Každé zobrazené heslo obsahuje následující části (v pořadí jejich uvedení):

 • název hesla, v závorce jsou uvedeny varianty
 • autor/autoři textu hesla
 • základní text hesla, pokud je k dispozici
 • rozšiřující text hesla, pokud je k dispozici. Každé heslo má buď základní nebo rozšiřující text nebo obojí.
 • seznam literatury

1.zakladni_casti.png

V textu hesla se mohou vyskytovat tzv. definice - pojmy, které nemají samostatnou stránku, ale jsou definovány přímo uvnitř textu jiného pojmu. Definice je v textu vyznačena tučně a po straně textu označena znakem diamant.

2.diamant.png

V (základním i rozšiřujícím) textu hesla se mohou vyskytovat různé druhy křížových odkazů:

 • odkazy na jiné heslo nebo definici v encyklopedii

  3.odkaz_na_jine_heslo.png

 • odkazy na přílohy - audio, video nebo (velký) obrázek

  4a.audionahravky.png 4b.videonahravky.png

 • odkazy na položku literatury na konci hesla

  5.odkaz_na_literaturu.png

 • odkazy na internetové stránky mimo encyklopedii

  6.odkaz_na_net.png

 • rozvinutí zkratky
  • odkaz na sebe sama (zkratka názvu hesla)

   7a.odkaz_na_sebe_sama.png

  • rozvinutí jiné v textu užívané zkratky

   7b.odkaz_na_jiné_zkratky.png

Prohledávání encyklopedie

Rychlé prohledávání encyklopedie funguje v režimu našeptávače přímo na řádku pro hledání. Po zadání alespoň 3 znaků slova se nabízí seznam vyhovujících hesel. Pokud uživatel pokračuje v zadávání slova, seznam se postupně zužuje. Navigace přímo na heslo je možná prostým výběrem ze seznamu. Při výběru se prohledávají všechna slova (dělená na mezerách) z názvu hesla, jeho variant nebo definice. Na pořadí slov přitom nezáleží. Nabízený seznam je uspořádaný podle podobnosti s dotazem (první jsou nejpodobnější hesla).

9.vyhledavani.png

Procházení encyklopedie

Hesla encyklopedie je možné také procházet podle následujících kritérií:

 • volba počátečního písmena hesla ze seznamu písmen
 • volba tématu hesla výběrem ze seznamu témat

V obou případech se zobrazí seznam vyhovujících hesel, volbou konkrétního hesla se dále naviguje na stránku hesla. V seznamu je indikativně zobrazeno, které heslo obsahuje základní a rozšířený výkladový text.

tema.png

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka