STOPA  (trace)

Základní
Rozšiřující

V ↗transformační generativní gramatice v období ↗teorie řízení a vázání abstraktní ↗prázdná kategorie (koindexovaná, foneticky nerealizovaná kopie) podobná anaforickému zájmenu, která zůstává na místě elementu přemístěného pomocí transformace; značí se t.

Typický příklad:

(1)

[CP Coi [IP si myslíš, [CP 2-ti že [IP Maruška [VP neřekla 1-ti ani mamince?]]]]]

V (1) reprezentuje s. 1-ti původní (hloubkovou/bázovou) pozici tázacího zájmena coi, tj. pozici, která je spojována s interpretací objektu slovesa říkat a se strukturním akuz., který uděluje sloveso říkat, tj. pozici sestry/komplementu slovesa říkat. Druhá s. 2-ti je teoreticky nutná kvůli ↗řízení s. 1-ti, k překonání bariéry projekce CP oddělující vedlejší větu od slovesa věty řídící. Překonání této subjacentní hranice je v č. nestandardní. Při cyklickém posunu vznikl z individuálního elementu koindexovaný řetězec [coi, 2-ti, 1-ti]. Zájmeno coi je hlava řetězce, s. 2-ti je prostřední s. (intermediate) a s. l-ti je ocas řetězce; viz také ↗řetěz. Řetězec tedy umožňuje interpretaci struktury bez samostatné reference k ↗hloubkové struktuře, protože ta, stejně jako celý průběh derivace, je zaznamenána na S-struktuře pomocí s.

Zavedení s. umožnilo odsunout interpretaci struktur do pozdní fáze derivace a přispělo tak k ukončení neproduktivní fáze generativní sémantiky 60.–70. let (viz ↗transformační generativní gramatika). Existence s. je podmíněna požadavkem jejich interpretovatelnosti. S. musejí být licencovány na základě principu ↗prázdných kategorií, a to zpravidla některou variantou ↗řízení n. ↗vázání, podle toho, o jaký druh transformace (viz ↗posunu α) se jedná; viz ✍Lasnik & Saito (1984) n. ✍Fox (1999). V soudobém ↗minimalismu je stopa nahrazena foneticky nulovou kopií (copy) posunutého elementu a řízení/licencování stop nahradily podmínky, za kterých kopii foneticky lze nerealizovat.

Literatura
  • Basri, H. & D. Finer. The Definiteness of Trace. LI 17, 1986, 141–147.
  • Fiengo, R. On Trace Theory. LI 8, 1977, 35–61.
  • Fox, D. Reconstruction, Binding Theory, and the Interpretation of Chains. LI 30, 1999, 157–196.
  • Hukari, T. E. On the Definiteness of Trace. LI 20, 1989, 506–512.
  • Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces, 2014.
  • Kosta, P. & D. Krivochen. Flavors of Movement: Revisiting the A / A' Distinction. In Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.), Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces, 2014, 236–266.
  • Krivochen, D. & P. Kosta. Eliminating Empty Categories: A Radically Minimalist View on their Ontology and Justification, 2013.
  • Lasnik, H. & M. Saito. On the Nature of Proper Government. LI 15, 1984, 235–289.
  • Lightfoot, D. W. Trace Theory and Twice-moved NPs. LI 7, 1976, 559–582.
  • Viz též Prázdné kategorie, Řetěz.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): STOPA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/STOPA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka