Nový encyklopedický slovník češtiny online

Tato publikace vznikla a byla vydána díky podpoře Grantové agentury ČR (grant č. P406/11/0294).

Editoři:
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Recenzenti:
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
prof. Dr. phil. Jindřich Toman

Slovník NESČ získal prestižní cenu
Slovník roku 2018,
udělovanou Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Heslo měsíce června: ČESKÝ%20NÁRODNÍ%20KORPUS

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka