SLOVOTVORNÁ FUNDACE

Základní

↗OTS vedle ↗slovotvorné motivace základní slovotvorný vztah. Jde o vztah formální příbuznosti neboli zakládání se jednoho výrazu na druhém; např. čekat > čekárna. Slovo, které je obvykle složitější významově i formálně, je tak fundováno slovem jednodušším. O vztahu f. má smysl uvažovat pouze za předpokladu, že f. je doprovázena vztahem slovotvorné motivace, tedy významového vyplývání. Slova takto příbuzná tvoří dvojice (čekat > čekárna), řady (strom > stromek > stromeček), svazky

a ↗slovotvorná hnízda.

Rozšiřující
Literatura
  • ČŘJ, 1996,79–81.
  • 1, 1986, 206–211.
  • TSČ, 1962, 11–14.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): SLOVOTVORNÁ FUNDACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOTVORNÁ FUNDACE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka