SLOŽENÁ ČÁSTICE

Základní

Neautosémantický slovní druh; podle tradiční slovotvorby se s.č. nejčastěji tvoří ↗kompozicí nevlastní; časté jsou větné spřežky: částice modalitní (takříkajíc, víceméně, kdoví) a emocionální (chválabohu, nedejbože). Viz také ↗částice.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 172–187.
  • Viz také Částice.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): SLOŽENÁ ČÁSTICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOŽENÁ ČÁSTICE (poslední přístup: 29. 2. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka