SPELL OUT

Základní
Rozšiřující

Jedna z rovin jazykového ↗T-modelu v chomskyánské ↗transformační generativní gramatice v období ↗bariér a raného ↗minimalismu. Ekvivalent dřívější S-struktury. Je to bod/rovina, v němž se derivační proces dělí: jedna jeho větev směřuje k interpretativnímu rozhraní ↗logické formy (LF) a druhá k auditivně/akusticko-percepčnímu rozhraní ↗fonetické formy (PF). V soudobé verzi minimalismu se termín používá jen v obecném smyslu jako závěr syntaktických procesů a žádná pravidla s ohledem na něj stanovována nejsou – tuto roli přejala LF a PF rozhraní, která mají každé své vlastní podmínky akceptovatelnosti.

Literatura
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): SPELL OUT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SPELL OUT (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka