SUBSTANTIVIZACE ADJEKTIV

Základní

V rámci ↗OTS zvláštní typ ↗transpozice; při tvoření substantiv nedochází k formální změně, mění se však příznak vlastnosti v substanci; vznikají tak substantivizovaná adjektiva: cestující (adj.) – cestující (subst.). Některá lze interpretovat též jako názvy tvořené elipsou (KČG, 2011:304, AGSČ, 2013:169, 177). Tímto způsobem vznikají pojmenování osob (hostinský, vedoucí, milá, účetní, třídní), zvířat (vysoká), neživých předmětů (vepřové, šampaňské, plzeňské), institucí/úřadů (filozofická, personální), zoologických a botanických termínů (vrubozobí, okoličnaté) atd. Takto tvořená subst. jsou častá v pojmenování např. ulic, zastávek (Plotní, Celní, Jabloňová), sportovních her (vybíjená, házená), tanců (sousedská, skočná) atd. Viz také ↗substantivum s adjektivním skloňováním.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 80–81, 169, 177.
  • ČŘJ, 1996, 106.
  • KČG, 2011, 304.
  • 1, 1986, 488–495.
  • MSoČ 1, 2010, 81–85, 104–105.
  • PMČ, 1995, 137.
  • Stojčev, S. Charakter a funkce českých dějových substantiv na -ná, -tá. NŘ 67, 1984, 121–129.
  • TSČ, 1962, 63–65.
  • Viz také Substantivum s adjektivním skloňováním.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): SUBSTANTIVIZACE ADJEKTIV. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SUBSTANTIVIZACE ADJEKTIV (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka