SLOVOTVORNÁ TŘÍDA

Základní

↗OTS základní klasifikační jednotka slovotvorného systému bezprostředně nadřazená ↗slovotvornému typu, model chápaný jako schéma slovotvorné stavby fundovaných slov, která (a) patří k jednomu slovnímu druhu, (b) mají stejný významový vztah ke svým fundujícím slovům a (c) vznikla stejným slovotvorným postupem (např. s.t. ↗činitelských jmen zahrnuje substantiva tvořená ze sloves, která označují osoby vykonávající příslušnou činnost a zahrnuje slovotvorné typy ‑tel: spisovatel, ‑č: řidič, ‑ec: rytec, ‑ce: soudce, ‑čí: mluvčí aj.).

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013.
  • ČŘJ, 1996.
  • Dokulil, M. Nová souborná práce o tvoření slov v nové češtině. 55, 1972, 263–273.
  • 1, 1986.
  • MSoČ 1, 2010.
  • PMČ, 1995.
  • TSČ, 1962.
  • Vachek, J. První česká teorie odvozování slov. SaS 23, 1962, 205–211.
Citace
Klára Osolsobě (2017): SLOVOTVORNÁ TŘÍDA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOTVORNÁ TŘÍDA (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka