SITUAČNÍ SÉMANTIKA  (situation semantics)

Základní
Rozšiřující

Formálně‑sémantický model jazyka navržený ✍Barwisem & Perrym (1983); viz ↗formální sémantika. Je založena na myšlence, že výroky vyjadřují ‚situace‘, které jsou v rámci tohoto modelu explikovány jako určité matematické struktury. Tak např. věta Soused čte svému synovi Hobita bude vyjadřovat situaci, jež bude uspořádanou množinou tvořenou vztahem čtení, třemi objekty (sousedem, jeho synem a knihou Hobit), plus případně ještě tzv. pozitivní polaritou (indikující, že tato situace skutečně nastává).

Literatura
  • Barwise, J. & J. Perry. Situations and Attitudes, 1983.
  • Peregrin, J. Úvod do teoretické sémantiky, 1998.
  • Seligman, J. & L. S. Moss. Situation Theory. In van Benthem, J. & A. ter Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language, 1997, 239–310.
Citace
Jaroslav Peregrin (2017): SITUAČNÍ SÉMANTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SITUAČNÍ SÉMANTIKA (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

logika sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka