SÉMANTICKÁ PROSODIE  (diskurzní prosodie)

Základní

V korpusové lingvistice rys významu některých slov, který předurčuje způsob jejich realizace v syntagmatu (↗kolokaci). Tím, že tento sémantický rys není realizován jedním segmentem, ale až nad jejich kombinací, připomíná fonetické suprasegmentální jevy. Např. slovo následky má v drtivé většině případů s.p. negativní (nedozírné, trvalé, tragické apod.), zatímco očekávání mají většinovou s.p. pozitivní (splnit, předčit, překonat, radostná apod.). V některých koncepcích se vymezuje s.p. pouze v rámci odlišení pozitivní/negativní, v jiných je chápána šíře, jako ↗sémantická preference (přívlastek zanedbatelný se objevuje u lexémů vyjadřujících počet, množství), n. dokonce ↗sémantické presupozice (adj. chlupatý preferuje kontext konkrét).

V některých koncepcích je s ohledem na fakt, že v základu s.p. stojí omezení kombinovatelnosti dané principem předurčeného výběru (idiom principle, ↗kolokace), s.p. ztotožňována s kolokačním paradigmatem (seznamem kolokátů).

Rozšiřující
Literatura
  • Baker, P. & A. Hardie ad. A Glossary of Corpus Linguistics, 2006.
  • Louw, B. Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies. In Baker, M. ad. (eds.), Text and Technology, 1993, 157–176.
  • Sinclair, J. Corpus, Concordance, Collocation, 1995.
  • Stubbs, M. Words and Phrases, 2001.
  • Tognini-Bonelli, E. Corpus Linguistics at Work, 2004.
Citace
Václav Cvrček (2017): SÉMANTICKÁ PROSODIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SÉMANTICKÁ PROSODIE (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka