SLOŽENÁ PŘEDLOŽKA

Základní

↗Kompozice se u předložek vyskytuje zcela minimálně: kolkolem.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 172–187.
  • Kroupová, L. Sekundární předložky v současné spisovné češtině, 1985.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): SLOŽENÁ PŘEDLOŽKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOŽENÁ PŘEDLOŽKA (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka