SLOVOTVORNÝ TYP

Základní

↗OTS základní klasifikační jednotka slovotvorného systému bezprostředně podřazená ↗slovotvorné třídě, model chápaný jako schéma slovotvorné stavby fundovaných slov, která (a) patří k jednomu slovnímu druhu, (b) mají stejný významový vztah ke svým fundujícím slovům, (c) vznikla stejným slovotvorným postupem a (d) byla utvořena stejným slovotvorným formantem (např. s.t. ‑tel, jména osob / činitelská jména, substantiva tvořená ze sloves formantem ‑tel připojeným k infinitivnímu/minulému kmeni slovesa vyjadřujícího příslušnou činnost).

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013.
  • ČŘJ, 1996.
  • Dokulil, M. Nová souborná práce o tvoření slov v nové češtině. 55, 1972, 263–273.
  • 1, 1986.
  • MSoČ 1, 2010.
  • PMČ, 1995.
  • Štícha, F. K pojmu „slovotvorný typ“. In Múcsková, G. (ed.), Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica 72. Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii, 2013, 341–347.
  • TSČ, 1962.
  • Vachek, J. První česká teorie odvozování slov. SaS 23, 1962, 205–211.
Citace
Klára Osolsobě (2017): SLOVOTVORNÝ TYP. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOTVORNÝ TYP (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka