STUPEŇ VÝPOVĚDNÍ DYNAMIČNOSTI  (stupeň VD)

Základní

V teorii ↗FPV je v ↗distribučním poli určitého řádu každé složce přisouzen určitý, ve vztahu k ostatním složkám příslušného distribučního pole relativní stupeň ↗výpovědní dynamičnosti (VD). Stupně VD tvoří ↗stupnici VD.

Rozšiřující
Citace
Ludmila Uhlířová, Aleš Svoboda (2017): STUPEŇ VÝPOVĚDNÍ DYNAMIČNOSTI. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/STUPEŇ VÝPOVĚDNÍ DYNAMIČNOSTI (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka