SYNOPTICKÝ PRÉZENS

Základní

Jedna z funkcí ↗prézentních tvarů časových: reference k ději potenciálnímu, fiktivnímu n. mimočasovému. Uplatnění nachází ve (a) scénářích a shrnujících popisech fiktivních dějů (uměleckých próz, filmů apod.): New York. Ze sklepních dveří vyrazí dva nazí nemocní muži […]. Na ulici se rozdělí před pronásledovateli […]; (b) scénických poznámkách: Kardinál (obrátí se k překvapenému Rektorovi) Ach ano […]; (c) instrukcích (receptech a jiných návodových textech): Musíme však ustlat i lůžko s nemocným […] Obrátíme nemocného na bok, […]; (d) vtipech: Na tramvajové zastávce se potkají dva policajti a dají se spolu do hovoru […].

Na rozdíl od ↗prézentu historického se s.p. v určitém textu zpravidla nestřídá s préteritem. Užívá se v něm obou vidů, ale výrazně převládá vid dokonavý.

Rozšiřující
Literatura
  • Esvan, F. Historický prézens v současné češtině: možnosti a meze jeho jazykových a komunikativních funkcí. In Štícha, F. (ed.), Možnosti a meze české gramatiky, 2006, 226–248.
  • Viz též Slovesný čas.
Citace
František Štícha (2017): SYNOPTICKÝ PRÉZENS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SYNOPTICKÝ PRÉZENS (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka