SLOŽENÉ ZÁJMENO

Základní

Podle tradiční slovotvorby se vyskytují pouze v kategorii ↗zájmen ukazovacích a ↗zájmen neurčitých; tvoří se většinou ↗kompozicí nevlastní: tamten, tentýž, kdejaký, kdekdo. Představují vesměs modifikační typ ↗onomaziologické kategorie. Kombinují se v nich ↗slovotvorné formanty často se opakující, někdy se spojují s příslovci n. částicemi, příp. jejich částmi (tenhleten, takovýhle, sotvakdo). Vesměs hovorová a/nebo expresivní jsou neurčitá zájmena typu kdovíco, bůhvíkdo, čertvíjaký, jejichž první člen (formálně větná spřežka) nabývá povahy modifikačního prefixu. Viz také ↗zájmeno, ↗ukazovací zájmeno, ↗neurčité zájmeno.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 172–187.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): SLOŽENÉ ZÁJMENO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOŽENÉ ZÁJMENO (poslední přístup: 29. 2. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka