STRUKTURNÍ TYP SLOVANSKÉ OIKONYMIE

Základní

Termín zavedený ve  slovanské oikonomastice (↗onomastika); postihuje strukturu oikonym, tj. ↗vlastních jmen místních, na základě jejich částečného morfematického členění (kořenový ↗topolexém zůstává nerozčleněn): např. Močidl‑an‑y. Jde o klasifikační konstrukt, který slouží k formálnímu sjednocení slovanských oikonymických struktur při komparačním studiu, zejména však při zpracovávání Slovanského onomastického atlasu; viz ✍Eichler & Šrámek (1988:20–25).

Rozšiřující
Literatura
  • Eichler, E. & R. Šrámek. (eds.) Strukturtypen der slawischen Ortsnamen / Strukturní typy slovanské oikonymie, 1988.
  • Šrámek, R. Významné zasedání pracovní skupiny pro Slovanský onomastický atlas. OZ 30, 1989, 249–251.
Citace
Jana Pleskalová (2017): STRUKTURNÍ TYP SLOVANSKÉ OIKONYMIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/STRUKTURNÍ TYP SLOVANSKÉ OIKONYMIE (poslední přístup: 11. 12. 2023)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka