SUPLEMENT

Základní

3 (1987) označení těch větných členů, které rozvíjejí členy větné struktury dané ↗valencí predikátu:

(1)

[Hráč]podmět napadlpřísudek [rozhodčího]předmět

(1a)

[[Vyloučený]suplemcnt [hráč]podmět] [[napadlpřísudek [včera]suplement]] [rozhodčího]předmět

S. se dělí do dvou základních typů podle toho, zda rozvíjejí subst. (pak se nazývají ↗přívlastek), n. jiné slovní druhy (pak se tradičně nazývají ↗příslovečné určení): v (la) je vyloučený přívlastek, včera příslovečné určení (času).

Rozšiřující
Literatura
  • 3, 1987.
  • VT, 1985.
Citace
Petr Karlík (2017): SUPLEMENT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SUPLEMENT (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka