SPECIFIKAČNÍ NÁZVY

Základní

Jsou to jména specifikační. Vznikají na základě podobnosti n. ↗synekdochy či jiných přenosů významu; jsou převážně terminologické povahy. Specifikaci slouží sufixy -ec(‑0) (jehlanec), ‑ic(‑e) (růžice), ‑išt(‑ě) (bičiště), ‑oň(‑0) (jabloň) a prefix pa‑ (paještěr).

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 160–161.
  • PMČ, 1995, 132–133.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): SPECIFIKAČNÍ NÁZVY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SPECIFIKAČNÍ NÁZVY (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka