SLOVOTVORNÝ VÝZNAM  (strukturní význam)

Základní

V rámci ↗OTS význam plynoucí z významů složek obsažených v motivovaném slově, tedy z významu slova výchozího a z významu ↗slovotvorného formantu, např.: uči‑tel ‘ten, kdo učí’, pra‑strýc ‘strýc o generaci starší’. Je tedy konkrétní lexikální realizací strukturního významu ↗slovotvorné třídy a ↗slovotvorného typu. Jako takový je jednotkou systému. ↗Lexikální význam slova je konkretizací této jednotky v ↗normě a ↗úzu. S.v. může odpovídat lexikálnímu významu slova, jako je tomu u uvedených příkladů, a jejich lexikální význam je pak prediktabilní, n. může být užší (např. truhl‑ář = s.v. ‘ten, kdo vyrábí truhly’, lexikální význam ‘výrobce dřevěného nábytku’), či širší (např. bělice = s.v. ‘něco, co je bílé’, lexikální význam ‘druh třešní’ n. ‘druh ryb’).

S.v. se může od lexikálního významu vzdalovat, může se i zcela setřít, pak dochází k lexikalizaci významu: lexikální význam je spojen s celým slovem, jeho strukturní význam není k pochopení slova potřebný: krejčís.v. ‘ten kdo krájí’, lexikální význam ‘kdo šije šaty’. V takových případech lexikální význam prediktabilní není. S.v. slova může být modifikován v textu pod vlivem pragmatiky.

Rozšiřující
Literatura
 • AGSČ, 2013.
 • ČŘJ, 1996, 91–92.
 • Dokulil, M. K otázce prediktability lexikálního významu slovotvorně motivovaného slova. SaS 39, 1978, 244–251.
 • Horecký, J. Semantics of Derived Words (Sémantika odvodených slov), 1994.
 • 1, 1986, 224–226.
 • Němec, I. Slovotvorný význam a expresivita. SaS 33, 1972, 116–121.
 • Straková, V. Slovotvorný význam a sémantické rysy. SaS 41, 1980, 130–132.
 • Straková, V. Pragmatické modifikace slovotvorné sémantiky (Příspěvek k derivační typologii). SaS 44, 1983, 74–77.
 • Straková, V. Morfematická strukturace sémantických obsahů. Nástin derivační typologie, 1985.
 • TSČ, 1962, 94–102.
 • Viz také Slovotvorná motivace.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): SLOVOTVORNÝ VÝZNAM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOTVORNÝ VÝZNAM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka