SLOŽENÉ CITOSLOVCE

Základní

Většinou ↗spřežky, jejich členy se stávají původní jména (oslovení osob, viz ↗vokativ, např. panenkomarja, často ↗hypokoristika: Prokristáčka), příslovce, citoslovce, příp. monokolokabilní členy ↗frazémů (zejména u ↗citoslovcí onomatopoických). Běžné jsou formální hláskové změny, používání přejatých prvků, zkracování, nápodoba, rýmování atd. Sémanticky jsou zastoupena citoslovce emocionální (ježíšmarjá, prachsakra) a onomatopoická (bimbam, čimčarara).

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 186–187.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): SLOŽENÉ CITOSLOVCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOŽENÉ CITOSLOVCE (poslední přístup: 5. 3. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka