SLOŽENÁ SPOJKA

Základní

↗Kompozice se u spojek vyskytuje velmi zřídka, kompozita se většinou zakládají na primárních spojkách: přestože, mezitímco, jakmile, neboli. Synchronně jako jednoduché se zpravidla chápou spojky spřežkového původu aby, kdyby, anebo, ani.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 172–187.
  • Žaža, S. Složené spojky ve spisovné češtině. In Studie ze slovanské jazykovědy, 1958, 119–132.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): SLOŽENÁ SPOJKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOŽENÁ SPOJKA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka