SONORIZACE

Základní

Změna neznělých hlásek v hlásky znělé či jejich střídání. S. může být typ ↗asimilační změny, kdy je neznělý konsonant v sousedství znělého vokálu n. sonory vyslovován zněle, v č. např. výslovnost [plagaːt] místo [plakaːt], [dɛmogracɪjɛ] místo [dɛmokracɪjɛ], [madrat͜sɛ] místo [matrat͜sɛ]. Obecně je to typ změny tzv. síly artikulace konsonantů (✍Lavoie(ová), 2001) či typ lenice (✍Gurevich(ová), 2004, ✍Gurevich(ová), 2011). S. se označuje i střídání neznělých a znělých obstruentů v derivátech n. různých tvarech slov (např. [prosiː] prosí → [prozba] prosba, [lɛːt͜ʃɪt] léčit → [lɛ:d͜ʒba] léčba, s + balit → [zbalɪt]).

Opakem s. je desonorizace (ztráta znělosti), což je změna znělých hlásek v hlásky neznělé či jejich střídání. Ke ztrátě znělosti dochází v č. např. v nepečlivé výslovnosti u frikativ mezi dvěma vokály (✍Machač, 2007). Desonorizací se také označuje střídání znělých obstruentů s jejich neznělými protějšky v různých tvarech slov n. při derivaci. V č. se s tímto jevem setkáme u obstruentů na konci slov před pauzou (např. [voda] voda → [vot] vod, [ɦlava] hlava → [ɦlaf] hlav; viz i ↗neutralizace znělosti) a před neznělými obstruenty (např. [ʒaːba] žába → [ʒapka] žabka, [spodɛk] spodek → [spotkɪ] spodky, z + kosit → [skosɪt]).

K fonetické transkripci viz ↗IPA. Viz také ↗lenice.

Rozšiřující
Literatura
  • Guverich, N. Lenition and Contrast: The Functional Consequence of Certain Phonetically Conditioned Sound Changes, 2004.
  • Gurevich, N. Lenition. In van Oostendorp, M. & C. J. Ewen ad. (eds.), The Blackwell Companion to Phonology, 2011, 1559–1575.
  • Lavoie, L. Consonant Strength, 2001.
  • Machač, P. Desonorizace českých intervokalických frikativ. Phonetica Pragensia 11, 2007, 105–116.
Citace
Aleš Bičan (2017): SONORIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SONORIZACE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

fonetika fonologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka