SLOVOSLEDNÝ RÁMEC

Základní

Takové uspořádání komponentů rozvité ↗nominální skupiny, kdy větné členy rozvíjející adj. jsou umístěny mezi ním a dominujícím subst., takže adj. a jeho dominující subst. celou konstrukci jakoby rámují. V č. na rozdíl od některých jiných slovanských jaz. je rámcová konstrukce ojedinělá: nejstarší v Čechách řetězová lávka s kamennou branou. Ze západoslovanských jaz. je rámcová konstrukce typická jen pro polštinu: spotykany w śląskich autobusach napis. Charakteristická je pro všechny jaz. východoslovanské (ruština: jedinstvennyj v godu otpusk), z jihoslovanských pro bulharštinu a makedonštinu. Hojně využívá slovosledného rámce rovněž např. němčina, jednak v NS (der am Anfang des Artikels vorgelegte Überblick), ale i v hlavních větách (dem Subjekt wird eine Rolle im Gespräch zugeteilt). Též ↗slovosled.

Rozšiřující
Literatura
  • Běličová, H. & L. Uhlířová. Slovanská věta, 1996.
Citace
Ludmila Uhlířová (2017): SLOVOSLEDNÝ RÁMEC. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOSLEDNÝ RÁMEC (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka