SOMATICKÝ FRAZÉM

Základní

Zpravidla ↗kolokační frazém obsahující alespoň jedno autosémantikum, zvl. subst., které označuje část lidského těla, srov. vzít si něco do hlavy, pustit něco z ruky, nespustit někoho z očí apod. Je to starý a zřejmě univerzální typ frazému, velmi početně zastoupený (v č. téměř pětina daného verbálního typu); nejčastějším komponentem je pro č. ruka, která se objevuje ve více než dvou stovkách frazémů (a dále oko, hlava, huba, noha aj.). Řada s.f. se zároveň užívá k označení ↗gesta, srov. mávnout nad něčím rukou, pokrčit rameny, svraštit nos ap. Tento pohled na frazém je ovšem spíše impresionistický a nemá velkou hodnotu kromě možností studia metafory týkající se daného názvu části lidského těla aj. Obdobně se někdy mluví šíře i o animálním frazému, paralelně o botanickém frazému apod., založených na komponentu z oblasti živočišné, rostlinné apod. Zásadně ovšem platí, že význam somatických komponentů se do významu frazému nepromítá.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Somatic Idioms Revisited. In Eismann, W. (ed.), Europhras '95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsamens Erbe und kulturelle Vielfalt, 1998, 109–119.
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): SOMATICKÝ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SOMATICKÝ FRAZÉM (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka