SUBSTITUCE HLÁSEK

Základní

V tradiční fonologii obecný termín pro náhradu jedné hlásky jinou hláskou. V ↗etymologii se s.h. rozumějí sporadické, „nepravidelné“ změny hláskové, zejm. v konsonantismu. Z nich se vykládá především občasná, jinak nevysvětlitelná variabilita párových souhlásek znělých a neznělých v slovech mnohdy nejistého původu, která jsou některými badateli pokládána za etymologicky totožná n. příbuzná, např. č. pár krysa × hryzat (tj. krys‑ × +gryz‑), n. přes hranice č., např. belhat se × slk. pelhat' satv., n. přes hranice sl. jazyků, např. psl. +krasa (srov. č. krása) × lit. gžistv. (tj. sl. +k‑k'‑ × lit. +g‑g'‑). Dále se z takových změn někdy vykládá jako tzv. vertikální s.h. střídání souhlásek stejného způsobu, ale různého místa artikulace v slovech (podle ojedinělých názorů) etymologicky totožných n. příbuzných, např. psl. +bolěti (srov. č. bolet) × lat. dolēretv. (není obecně přijímáno).

Rozšiřující
Literatura
  • Machek, V. O potřebě a problematice slovanského etymologického slovníku. Sl 22, 1953, 315–321.
  • Večerka, R. a kol. K pramenům slov. Uvedení do etymologie, 2006, 106.
  • Viz též Hlásková alternace.
Citace
Radoslav Večerka (2017): SUBSTITUCE HLÁSEK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SUBSTITUCE HLÁSEK (poslední přístup: 13. 6. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka