SÉMANTICKÁ PREFERENCE

Základní

V korpusové lingvistice označení vztahu mezi slovem/lexémem a skupinou sémanticky příbuzných slov (adj. bývalý se pojí především se subst. označujícími osoby). V některých pracích je s.p. zaměňována se ↗sémantickou prosodií, v jiných se s.p. považuje za jev obecnější než sémantická prosodie. S.p. představuje omezení výběru, a je tak aplikací principu předurčeného výběru (idiom‑principle), který stojí i v základu ↗kolokací a ↗frazémů.

Rozšiřující
Literatura
  • Louw, B. Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies. In Baker, M. ad. (eds.), Text and Technology, 1993, 157–176.
  • Stubbs, M. Words and Phrases, 2001.
Citace
Václav Cvrček (2017): SÉMANTICKÁ PREFERENCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SÉMANTICKÁ PREFERENCE (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka