SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Základní

Uspořádání všech typů doplnění, kterému v primárním případě odpovídá rozložení ↗výpovědní dynamičnosti (VD) v ↗ohnisku (zatímco rozložení VD v ↗základu je dáno jinými faktory); viz ↗aktuální členění větné, ↗funkční generativní popis.

Rozšiřující
Literatura
  • Sgall, P. & E. Hajičová ad. Aktuální členění věty v češtině, 1980.
  • Sgall, P. & E. Hajičová ad. The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects, 1986.
  • Sgall, P. & O. E. Pfeiffer ad. Experimental Research on Systemic Ordering. ThL 21, 1995, 197–239.
  • Viz také Aktuální členění větné, Funkční generativní popis.
Citace
Eva Hajičová (2017): SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka