Výsledky hledání

kategorie "slovotvorba"

Z
R
-L-PARTICIPIUM ADJEKTIVNÍ (adjektivní -l-participium, -l-ové participium adjektivní, -l-ové deverbální adjektivum)
Z
R
-TELN-ADJEKTIVUM (adjektivum s -teln-)
Z
R
Z
R
ČINITELSKÉ JMÉNO (nomen agentis)
Z
R
ČLEN KOMPOZITA (komponent kompozita)
Z
R
DĚJOVÉ SUBSTANTIVUM (dějové podstatné jméno, event noun)
Z
R
Z
R
DERIVAČNÍ KOMPOZICE (komplexní kompozice, kompozičně-derivační postup)
Z
R
Z
R
JMÉNO MÍSTA (obecné jméno místní)
Z
R
KOMPARATIV (2. stupeň)
Z
R
KOMPOZICE (skládání)
Z
R
KOMPOZICIONALITA (kompozicionálnost)
Z
R
KOMPOZITUM (slovo složené, složenina)
Z
R
KONEKT (spojovací samohláska, spojovací morfém, kompoziční vokál)
Z
R
Z
R
Z
R
KVAZIKOMPOZICE (nepravá kompozice)
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
Z
R
NEVLASTNÍ KOMPOZICE (nevlastní skládání, spřahování)
Z
R
Z
R
ONOMAZIOLOGICKÁ KATEGORIE (pojmenovací kategorie)
Z
R
PODŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (podřadné kompozitum, subordinační kompozitum, subordinativum, determinační kompozitum, determinativum)
Z
R
POSESIVNÍ -Í-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -í-adjektivum, druhově posesivní adjektivum)
Z
R
PREFIXACE (předponové odvozování)
Z
R
Z
R
PŘIŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (souřadné kompozitum, koordinační kompozitum, koordinativum)
Z
R
Z
R
REKOMPOZICE (sekundární kompozice, skládání opakované)
Z
R
SLOVOTVORNÝ VÝZNAM (strukturní význam)
Z
R
SLOŽENÉ SUBSTANTIVUM (substantivní kompozitum)
Z
R
SUFIX (přípona)
Z
R
Z
R
Z
R
TRUNCATION (zkracování, usekávání, clipping)
Z
R
VERBÁLNÍ SUBSTANTIVUM (podstatné jméno slovesné, -ní-/-tí-nominalizace)
Z
R
VNĚJŠÍ KOMPOZITUM (exocentrické kompozitum, bahuvrīhi)
Z
R
ZKRATKA (abreviace)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka