DESUBSTANTIVNÍ ADJEKTIVUM KVALITATIVNÍ

Základní

V rámci ↗OTS vzniká ↗mutací a vyjadřuje konstitutivní příznaky substancí. Jejich intenzitu lze subjektivně hodnotit, což se projevuje možností stupňovat je; viz ↗stupňování: zubatý > zubatější > nejzubatější.

Deriváty od konkrét vyjadřují nápadný vnější znak; odvozují se pomocí sufixu at(‑ý)/‑nat(‑ý) (zubatý, šupinatý, lesnatý), dále méně produktivními sufixy -it(‑ý) (kamenitý), ‑ovit(‑ý) (kopcovitý), ‑ovan(‑ý) (tečkovaný), ‑n(‑ý) (mléčný) atd. Adj. odvozená od konkrét mohou vyjadřovat i podobnost. Vyjadřují ji sufixy ‑ovit(‑ý) (bramborovitý), ‑ov(‑ý) (růžový), ‑ovsk(‑ý) od osobních jmen (masarykovský); přejatá adj. tohoto významu mívají zakončení na ‑oidní‑ (negroidní).

Deriváty od abstrakt vyjadřují vnitřní znak; tvoří se sufixy ‑n(‑ý) (svobodný), ‑iv(‑ý)/‑liv(‑ý) (bolestivý, pamětlivý).

Viz též ↗desubstantivní adjektivum relační.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 198–206.
  • ČŘJ, 1996, 112–115.
  • Křivan, J. Sémantická klasifikace relačních adjektiv. In Uličný, O. & O. Bláha (eds.), Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6, 2013, 141–155.
  • 1, 1986, 370–378.
  • MSoČ 1, 2010, 99–102.
  • PMČ, 1995, 170–172.
  • Šmilauer. V. Novočeské tvořeni slov, 1971, 111–124.
  • Viz též Desubstantivní adjektivum relační.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): DESUBSTANTIVNÍ ADJEKTIVUM KVALITATIVNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DESUBSTANTIVNÍ ADJEKTIVUM KVALITATIVNÍ (poslední přístup: 5. 3. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka