ADVERBIUM Z ČÍSLOVKY

Základní

Tvoření násobných číslovek připojením výrazu ‑krát‑, a to k základním číslovkám určitým i neurčitým (jedenkrát, dvakrát, třikrát, desetkrát, stokrát; mnohokrát, víckrát…), k zájmenným výrazům s kvantitativním významem (kolikrát, tolikrát, několikrát) a k časovému adv. s kvantitativním významem (častokrát). Kvůli povaze morfu ‑krát lze toto tvoření považovat za ↗skládání (kompozici). S ↗číslovkami druhovými se pojí sufix ‑mo: dvojmo, trojmo.

Časové pořadí vyjadřují adv. tvořená prefixálně‑sufixálním způsobem: k číslovce řadové se připojí po‑X‑é: poprvé, podruhé; napo‑X‑é/í: napoprvé, napotřetí. Při výčtu se vyjadřuje pořadí spojením za‑X‑é: zaprvé // za prvé, zadruhé // za druhé atd.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 285.
  • 1, 1986, 385–386.
  • MSoČ 1, 2010, 233.
  • PMČ, 1995, 221.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): ADVERBIUM Z ČÍSLOVKY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ADVERBIUM Z ČÍSLOVKY (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka