KONATELSKÉ JMÉNO

Základní

Podle ↗OTS se tvoří ze substantiv ↗mutací a označují převážně osoby, které vykonávají nějakou činnost spjatou s předmětem vyjádřeným základovým substantivem (včetně vlastnictví). Někdy se označují termínem názvy konatelské. Nejproduktivnějším sufixem je ‑ař/‑ář (sochař, rybář, zahrádkář, domkář), včetně přejatých základů (legionář), dále ‑íř/‑ýř/‑éř (nožíř, pachtýř, bankéř), (n)ík (kameník, kadeřník); řídce ‑ák (ovčák), u přejatých základů ‑ist(‑a) (telegrafista). Cizí k.j. mají zakončení ↗konverzí na ‑ik (metodik), ‑log (psycholog), ‑nom (ekonom), ‑graf (etnograf) atd.

Některé novější práce opouštějí tradiční rozdělení na k.j., ↗činitelská jména, obyvatelská jména, řazená zde mezi ↗názvy podle příslušnosti, a ↗jména nositele vlastnosti ve prospěch šířeji pojaté kategorie názvů osob; viz KČG, 2011, AGSČ, 2013; viz také ↗názvy osob.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 97–126.
  • KČG, 2011, 36–272.
  • 1, 1986, 260–266.
  • MSoČ 1, 2010, 81–85, 93–101.
  • PMČ, 1996, 113–116.
  • Povolná, R. Názvy sportovců zakončené na ‑ař/‑ář. 73, 1990, 48–52.
  • Rusínová, Z. Tvoření slov v současné češtině, 1978, 15–17.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 30–31.
  • TSČ 2, 1967, 125–170.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): KONATELSKÉ JMÉNO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KONATELSKÉ JMÉNO (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka