REKOMPOZICE  (sekundární kompozice, skládání opakované)

Základní

V tradiční slovotvorbě opakovaný proces ↗kompozice, při kterém se ↗členem kompozita stává slovo již složené: velký pivovarvelk‑o + (piv‑o+var), měřitkmitočet > kmitočtoměr; podobně: čtyřbarvotisk, rychloteploměr, kovozemědělec, pětisetstránkový. Takto tvořená ↗kompozita mají tedy nejméně tři členy (tři plnovýznamové slovní základy); v č. jsou řídká.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 22, 101–104.
  • 1, 1986, 66.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): REKOMPOZICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/REKOMPOZICE (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka