KOMPOZIČNÍ ŠEV

Základní

Termín tradiční slovotvorby; místo, kde se stýkají ↗členy kompozita: zvuko‑těsný.↗vlastních kompozit jsou členy spojeny zvláštním ↗konektem, tj. typicky spojovací samohláskou (vod‑o‑rovný), která patří k prvnímu členu kompozita. ↗Nevlastní kompozita spojovací samohlásku nemají (oka‑mžik). Z hlediska slovotvorného lze k.š. považovat za jistou obdobu morfémového švu u odvozených slov.

Rozšiřující
Literatura
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 13.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): KOMPOZIČNÍ ŠEV. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPOZIČNÍ ŠEV (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka