DEADVERBIÁLNÍ SLOVESO

Základní

Podle ↗OTS vzniká ↗mutací od příslovcí a vyjadřuje, že děj probíhá ve smyslu základového adverbia. Odvozovacím způsobem je ↗konverze čistá (opět > opětovat), n. spojená s ↗prefixací: pozdě > zpozdit, pomalu > zpomalit, daleko > oddálit. Toto tvoření je velmi řídké.

Rozšiřující
Literatura
  • 1, 1986, 415.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): DEADVERBIÁLNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEADVERBIÁLNÍ SLOVESO (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka