JMÉNO JEDNOTLIVIN

Základní

V rámci ↗OTS označují jednotlivou substanci jako ↗modifikaci významu základového slova a jako protiklad jejího výskytu v souboru; říká se jim také názvy jednotlivin. Jinde se chápe jako ↗mutace, viz MSoČ 1, 2010. Odvozují se zřídka a tvoří se sufixy ‑in(‑a), ‑ink(‑a), ‑ín: křoví > křovina, krev > krvinka, čeleď > čeledín. Tuto pojmenovací funkci mohou přejímat ↗zdrobnělá jména: prach > prášek, sláma > slámka, hrách > hrášek.

Rozšiřující
Literatura
  • ČŘJ, 1996, 97.
  • MSoČ 1, 2010, 81–85, 93–101.
  • PMČ, 1995, 125.
  • TSČ 2, 1967, 491–493.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): JMÉNO JEDNOTLIVIN. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/JMÉNO JEDNOTLIVIN (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka