AFIXOID

Základní

Z hlediska morfologického nevyhraněný morfém zaujímající přechodné postavení (a) mezi kořenným morfémem a prefixem – tzv. prefixoid (autoškola, minipřístroj, velehory), (b) mezi kořenným morfémem a sufixem – tzv. sufixoid (čapkolog, tvarosloví); z hlediska slovotvorného (derivatologického) „element funkčně stojící na rozhraní mezi slovotvorným základem a formantem“ (✍Furdík, 2004:153).

A. se odlišují od kořenných morfémů po stránce významové, ve slově mají jinou funkci než tradiční ↗afixy a kořenné morfémy. A. vystupují jako slovotvorné prvky ve slovech strukturně blízkých ↗kompozitům, v tzv. nepravých kompozitech neboli kvazikompozitech. Přibývání a., jejich intenzivní využívání při tvoření slov představuje rozsáhlý inovační proces, jemuž je věnována soustředěná pozornost jak při monolingválním výzkumu souč.jaz., tak z hlediska konfrontačního.

Rozšiřující
Literatura
  • Avramova, C. Slovoobrazuvatelni tendencii pri sâštestvitelnite imena v bâlgarskija i českija ezik v kraja na XX vek, 2003.
  • Furdík, J. Slovenská slovotvorba, 2004.
  • Gazda, J. Integrace cizojazyčných prvků v slovní zásobě současné ruštiny a češtiny. CSc. dis., MU, Brno, 1990.
  • Jadacka, H. System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), 2001.
  • Jiráček, J. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině, 1984.
  • Martincová, O. & N. Savický. Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. SaS 48, 1987, 124–139.
  • Mitter, P. Vymezení některých prefixoidů a radixoidů v české lingvistické literatuře. JA 41, 2004, 31–36.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971.
  • Waszakowa, K. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, 2005.
Citace
Olga Martincová (2017): AFIXOID. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/AFIXOID (poslední přístup: 20. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka