DEVERBÁLNÍ SLOVESO

Základní

Podle ↗OTS vzniká ↗modifikací; slouží čtyřem základním funkcím: (a) tvoření vidových opozic (pokud se nepovažuje slovesný vid za kategorii čistě mluvnickou); (b) tvoření ↗iterativ sufixem ‑va‑(t) (hrát > hrávat), (c) tvoření determinovaných a indeterminovaných sloves (běžetběhat) a (d) tvoření sloves vyjadřujících různé ↗způsoby slovesného děje (aktionsart). Viz též ↗vid, ↗způsob slovesného děje, ↗determinovanost.

Rozšiřující
Literatura
 • Bémová, A. Slovesná prefixace z hlediska intence. SaS 42, 1981, 143–148.
 • ČŘJ, 1996, 123–127.
 • Komárek, M. K vývoji morfémové stavby českého slovesa. Změny kmenových formantů a slovesných typů. In Havránek, B. (ed.), Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968, 27–35.
 • Komárek, M. Prefixace a slovesný vid. (K prefixům prostě vidovým a subsumpci). SaS 45, 1984, 257–267.
 • Lebeďová, S. Spojování sloves cizího původu s českými předponami. 67, 1984, 117–121.
 • 1, 1986, 387–406.
 • Peciar, Š. O homonýmii slovesných předpon. SR 27, 1962, 3–22.
 • PMČ, 1995, 197–214.
 • Rusínová, Z. Tvoření slov v současné češtině, 1978, 37–39.
 • Sekaninová, E. Sémantická analýza předponového slovesa v ruštině a slovenčině, 1980.
 • Šimečková, A. Zum Ausdruck der Richtung bei deutschen und tschechischen Präfixverben. ZfSl 26, 1981, 89–92.
 • Šlosar, D. Slovotvorný vývoj českého slovesa, 1981, 22–139.
 • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 158–183.
 • Uher, F. Slovesné předpony, 1987.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): DEVERBÁLNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEVERBÁLNÍ SLOVESO (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka