DESUBSTANTIVNÍ SLOVESO

Základní

Podle ↗OTS vzniká z názvů substancí ↗mutací; může být činnostní n. stavové. Slovesa činnostní jsou utvořena od názvů neživých substancí, a to podle prostředku děje (mast > mastit, buben > bubnovat), podle jeho výsledku (křivda > křivdit, smrt > usmrtit) n. podle přidávaného objektu (hnůj > hnojit, ryby > zarybnit, sedlo > (o)sedlat). Malá skupina sloves je tvořena od ↗názvů dějů ↗transpozicí (nazývanou zpětná): válka > válčit, rachot > rachotit. Slovesa stavová jsou utvořena většinou od subst. životných a pojmenovávají děj podle činitele (otrok > otročit, pán > panovat, voják > vojákovat), řidčeji od subst. neživotných a pojmenovávají děj podle okolnosti (tábor > tábořit, trůn > trůnit, hnízdo > hnízdit); viz Šlosar v PMČ (1995). Hranice mezi mutací a transpozicí je plynulá, stejně jako hranice mezi dějem a stavem: Co děláš rád?Tábořím (děj) × Kde jsou dětiNěkde táboří (stav? / děj?).

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013.
  • ČŘJ, 1996, 122.
  • 1, 1986, 406–412.
  • PMČ, 1995, 184–196.
  • MSoČ 1, 2010.
  • Rusínová, Z. Tvoření slov v současné češtině, 1978, 36–37.
  • Straková, V. Odvozování sloves od substantiv a adjektiv, 1978.
  • Šlosar, D. Slovotvorný vývoj českého slovesa, 1981, 9–40.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 152–156.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): DESUBSTANTIVNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DESUBSTANTIVNÍ SLOVESO (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka