DEADJEKTIVNÍ SLOVESO

Základní

Podle ↗OTS vzniká ↗mutací, změnou vlastnosti v děj, a to s třemi typy významů:

(a) typ udělování/zbavování vlastnosti se slovotvorným významem ‘činit někoho/něco takovým, jak označuje základové adj.’ a ‘zbavit někoho/něco vlastnosti pojmenované základovým adj.’; tvoří se sufixem ‑i‑(t) (černit, čistit, znárodnit) a prefixálně‑­sufixálním způsobem od‑ + ‑i‑(t) (odlidštit, odvlhčit);

(b) typ manifestace vlastnosti se strukturním významem ‘vyznačovat se určitou vlastností neboli manifestovat vlastnost’ má díky této prosté verbalizaci charakter spíše transpoziční; vzniká pomocí sufixů ‑ě‑(t)/‑e‑(t) (hladovět), ‑i‑(t) (tesknit) a reflexivizací, tj. distantním (diskrétním) formantem se: klikatit se, červenat se;

(c) typ získávání vlastnosti vzniká pomocí sufixů ‑nou‑(t) (mládnout), ‑e‑(t)/‑ě‑(t) (bělet, kamenět, oněmět), ‑a‑(t) (červenat).

Rozšiřující
Literatura
 • AGSČ, 2013.
 • ČŘJ, 1996, 130.
 • Dokulil, M. Slovesa odvozená ze jmen přídavných označujících barvy. 55, 1972, 131–141.
 • Dokulil, M. Dva příspěvky k odvozování sloves. 65, 1982, 1–11.
 • 1, 1986, 413–415.
 • MSoČ 1, 2010.
 • PMČ, 1995, 184–196.
 • Rusínová, Z. Tvoření slov v současné češtině, 1978, 36–37.
 • Straková, V. Odvozování sloves od substantiv a adjektiv, 1978.
 • Šlosar, D. Slovotvorný vývoj českého slovesa, 1981, 11–40.
 • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 156–158.
 • Viz též Transpozice.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): DEADJEKTIVNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEADJEKTIVNÍ SLOVESO (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka