VNĚJŠÍ KOMPOZITUM  (exocentrické kompozitum, bahuvrīhi)

Základní

Jde o ↗kompozitum typu strašpytel. Syntakticky jsou v.k. exocentrické konstrukce, což znamená, že jejich morfosyntaktické vlastnosti nejsou odvoditelné z morfosyntaktických vlastností jejich kořenů; tím se liší od vnitřních kompozit, která jsou endocentrická. Např. v.k. strašpytel je jméno, které obsahuje jméno pytel, obě jména ale mají různé morfosyntaktické vlastnosti. To se gramaticky projevuje různě; např. (1) mají různé formy pro gen.sg. (pytl‑e/‑u/*‑a × strašpytl*‑e/*‑u/‑a) n.nom.pl. (pytl‑e/*‑ové × strašpytl*‑e/‑ové), (2) jsou základem pro derivaci různých typů adjektiv (pytl‑ový/*‑ův × strašpytl*‑ový/‑ův), (3) jejich ↗deminutiva mají různé formy (pytl‑ík/*pytýl‑ek × strašpytl‑ík/strašpytýl‑ek) atd. Naproti tomu vnitřní kompozitum novomanžel má stejné morfosyntaktické vlastnosti jako jeho zadní člen, jméno manžel (gen. sg. novomanžel‑amanžel‑a, nom. pl. novomanžel‑émanžel‑é, deminutivum novomanžíl‑ekmanžíl‑ek atd.).

Sémanticky nejsou v.k. a jejich části ve vztahu ↗hyponymie – hyperonymie, čímž se opět liší od kompozit vnitřních: strašpytel ≠ ‘typ pytle’, kdežto novomanžel = ‘typ manžela’. V č. mají v.k. nejčastěji strukturu V-N (strašpytel, neznaboh) a A-N (dutohlav, rudovous).

č. jsou v.k. méně častá než kompozita vnitřní. V.k. se typicky objevují v těchto vrstvách slovní zásoby: (a) pojmenování osob (typicky expresivní) (rozumbrada, přetrhdílo), (b) příjmení (Matonoha, Skočdopole), (c) přírodovědná terminologie (krutihlav (obecný), bělotrn (kulatohlavý)).

Rozšiřující
Literatura
  • Bauer, L. Exocentric Compounds. Morphology 18, 2008, 51–74.
  • Bisetto, A. & S. Scalise. The Classification of Compounds. In Lieber, R. & P. Štekauer (eds.), The Oxford Handbook of Compounding, 2009, 34–53.
  • Šlosar, D. Česká kompozita diachronně, 1999.
  • Štichauer, P. Je možná nová klasifikace českých kompozit? ČMF 95, 2013, 113–128.
Citace
Markéta Ziková (2017): VNĚJŠÍ KOMPOZITUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VNĚJŠÍ KOMPOZITUM (poslední přístup: 23. 2. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka