NÁZVY HROMADNÉ

Základní

Podle ↗OTS vznikají ↗modifikací a označují soubor jednotlivin, osob n. neživých substancí či (zřídka) zvířat. Jinde se chápe jako ↗mutace; viz MSoČ 1, 2010; jsou to hromadná jména (hromadná substantiva). Odvozují se sufixem ‑stv(‑o) / ‑tv(‑o) / ‑ovstv(‑o) / (e)ctv(o) / ‑nictv(o) (panstvo, včelstvo, žactvo, Židovstvo, zvířectvo, předsednictvo), neproduktivně pak konverzní koncovkou/sufixem ‑í (kamen‑í) a omezeně produktivním sufixem ‑oví (lan‑oví). Prefixem sou‑ a koncovkou/sufixem ‑í (lze chápat i jako cirkumfix sou‑ ‑í, viz MSoČ 1, 2010:101, AGSČ, 2013:94–96) jsou tvořeny názvy označující úže spjatý soubor: souostroví, souvětí. Viz též ↗hromadné substantivum.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 94–96, 159–160.
  • ČŘJ, 1996, 96.
  • MSoČ 1, 2010, 81–85, 93–101.
  • PMČ, 1995, 124–125.
  • Styblík, V. K hromadným podstatným jménům s příponou -ež. ČJL 32, 1981/1982, 381–390.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 81–82.
  • TSČ 2, 1067, 447–492.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): NÁZVY HROMADNÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NÁZVY HROMADNÉ (poslední přístup: 5. 3. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka