DEADVERBIÁLNÍ ADJEKTIVUM A ADJEKTIVUM Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ

Základní

V rámci ↗OTS vznikají deadverbiální adjektivaadjektiva z předložkových pádů ↗transpozicí významu okolnostního ve vlastnost, tedy změnou adv.n. předložkových pádů subst.adv. významem místa, času a způsobu v adj. Z adv. se odvozuje sufixy ejš(í)/ějš(í) (vedlejší, zítřejší, nynější, tamější, zdejší, vezdejší, někdejší, onačejší), n(í) (dolní, tamní), n(ý) (vhodný), k(ý) (brzký), ↗konverzí k adjektivní složené flexi (vzor mladý) ý (kradmý, letmý, snožmý).

Při přechodu předložkových pádů v adj. se předložka stává prefixem a připojují se sufixy n(ý), n(í), ov(ý), sk(ý) (nástěnný, námořní, mezioborový, pozemský), n. dochází ke konverzi k adjektivní složené flexi vzoru mladý/(ý) (bezzubý). Tento slovotvorný postup lze interpretovat jako ↗cirkumfixaci.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 214–215.
  • ČŘJ, 1996, 110–111.
  • Dokulil, Μ. Κ otázce slovnědruhových převodu a přechodů, zvl. transpozice. SaS 43, 1982, 257–71.
  • l, 1986, 382–385.
  • MSoČ 1, 2010, 99, 102.
  • PMČ, 1995, 180–181.
  • TSČ, 1962, 42.
  • Viz také Transpozice.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): DEADVERBIÁLNÍ ADJEKTIVUM A ADJEKTIVUM Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEADVERBIÁLNÍ ADJEKTIVUM A ADJEKTIVUM Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka