Výsledky hledání

hesla začínající na "V"

Z
R
Z
R
VARIABILITA (variace)
Z
R
VARIETA JAZYKA (jazyková varieta, variety of language)
Z
R
VARIOVÁNÍ JAZYKA (jazyková variace)
Z
R
VERBÁLNÍ SUBSTANTIVUM (podstatné jméno slovesné, -ní-/-tí-nominalizace)
Z
R
VERBERANTA (švih, tap, flap)
Z
R
VERBUM DICENDI (sloveso mluvení)
Z
R
Z
R
VÍCEHLASÍ (různořečí, heteroglosie)
Z
R
VÍCEJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (polyonymní antroponymická soustava, vícejmennost)
Z
R
VID (aspekt)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO (proprium)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO EUFEMICKÉ (eufemistické vlastní jméno)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO MÍSTNÍ (místní jméno, oikonymum, sídlištní vlastní jméno)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO OSOBNÍ OCHRANNÉ (apotropaion, jméno profylaktické)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO ZDVOJENÉ (podvojné vlastní jméno)
Z
R
VLASTNÍ KONSONANT (obstruent, pravý konsonant, šumový konsonant)
Z
R
VNĚJŠÍ KOMPOZITUM (exocentrické kompozitum, bahuvrīhi)
Z
R
VNOŘENÍ (merge)
Z
R
VOKÁL (samohláska)
Z
R
VOKATIV (5. pád)
Z
R
VOKOID (vokalický zvuk, samohláska, vokál)
Z
R
VSUVKA (parenteze)
Z
R
VULGARISMUS (sprosté slovo)
Z
R
VYHODNOCOVÁNÍ (evaluace)
Z
R
VÝCHODOMORAVSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (východomoravská nářečí)
Z
R
Z
R
VYLUČOVACÍ VZTAH (disjunktivní vztah, alternativní vztah)
Z
R
VYMEZOVACÍ ZÁJMENO (limitativní zájmeno)
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)
Z
R
Z
R
VYSVĚTLOVACÍ VZTAH (explikativní vztah)
Z
R
VYTÝKACÍ ČÁSTICE (fokusační částice, aktualizační částice, zdůrazňovací částice, gradační částice)
Z
R
VÝZNAMOVÉ TŘÍDĚNÍ POMÍSTNÍCH JMEN (sémantická klasifikace pomístních jmen)
Z
R
VÝZVOVÁ VÝPOVĚĎ (direktivní výpověď)
Z
R
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA (relativní věta)
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA S JMENNOU HLAVOU (vztažná věta s nominální hlavou)
Z
R
VZTAŽNÉ ZÁJMENO (relativní zájmeno)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka