VLNOVÁ TEORIE

Základní

Jazykověgeografická hypotéza vysvětlující mechanismus vývoje indoevropských jazyků; viz ↗indoevropské jazyky. Podle jejího tvůrce ✍Schmidta (1872) se jaz. změny vedoucí k diferencovanosti ie. jazyků šíří formou vln z různých center k periferiím a se vzrůstající vzdáleností od středu slábnou, až zcela zanikají (termín v.t. vznikl jako metafora podle kamene hozeného do vody a soustředných kruhů šířících se od místa jeho dopadu). Tato hypotéza vznikla jako projev nesouhlasu s genealogickou hypotézou Schleicherovou (viz ↗rodokmenová teorie) a ovlivnila mj. Schuchardta při formulování ↗metody Wörter und Sachen. Měla pozitivní význam i pro vznik a vývoj lingvistické geografie a dialektologie, zvl. tím, že poprvé rozlišila centrum a periferii jaz. oblasti.

Rozšiřující
Literatura
  • Goebl, H. „Stammbaum“ und „Welle“. Vergleichende Betrachtungen aus numerisch­taxonomischer Sicht. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 2, 1983, 3–44.
  • Höfler, O. Stammbaumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie 1. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 77, 1955a, 30–66.
  • Höfler, O. Stammbaumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie 2. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 77, 1955b, 424–476.
  • Höfler, O. Stammbaumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie 3. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 78, 1956, 1–44.
  • Schmidt, J. Die Verwandschaftsverhältnisse der Indogermanischen Sprachen, 1872, 27–31.
Citace
Helena Karlíková (2017): VLNOVÁ TEORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLNOVÁ TEORIE (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

diachronie etymologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka