VLASTNÍ JMÉNO KONTRAHOVANÉ

Základní

Podle TSO (1973:142) termín užívaný pro vlastní jména, která vznikla stažením několika vlastních jmen n. stažením slabik jednoho vlastního jména, např. p. Mariola < Maria Jolanta, ukr. MusjaMarusja, č. VraclavVratislav. Z uvedených příkladů vyplývá, že starší termín v.j.k. je v rozporu s obecně rozšířeným chápáním jazykovědného termínu stahování neboli ↗kontrakce jako „zjednodušení spojení samohláska + j () + samohláska, při němž se ztrácí intervokalické j () a oba vokály splývají v samohlásku dlouhou“, např. psl. dobrojedobré (HMČ, 1986:41). Za v.j.k. jsou totiž pokládána (1) některá ↗vlastní jména zkratková (MariolaMaria Jolanta), (2) jména utvořená na základě různých změn vznikajících v proudu řeči (např. elize konektu ‑i‑ ve jméně VraclavVratslav < Vratislav), (3) jména vznikající krácením jiného (fundujícího) antroponyma (MusjaMarusja). Za pravé v.j.k. by bylo možné považovat nanejvýše výsledky tzv. stč. stahování vznikajícího v proudu řeči, např. stč. Búslav n. BóslavBouslav < Bohuslav; viz ✍Komárek (1962:116–117); HMČ (1986:99), ale tyto případy definice v.j.k. uvedená v TSO (1973) nebere v úvahu. Viz také ↗hypokoristikum.

Rozšiřující
Literatura
  • HMČ, 1986.
  • Komárek, M. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví, 1962.
  • OSTSO, 1983.
  • Pleskalová, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen, 1998, 25.
  • Svoboda, J. Staročeská osobní jména a naše příjmení, 1964, 65.
  • TSO, 1973, 142.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO KONTRAHOVANÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO KONTRAHOVANÉ (poslední přístup: 30. 9. 2023)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka