VLASTNÍ JMÉNO ZKRATKOVÉ

Základní

Vzniká spojením různých částí dvou i více slov (např. Valmez, neoficiální pojmenování města Valašské Meziříčí, Čedok, tj. Česká dopravní kancelář). V rámci v.j.z. se vydělují:

1. Vlastní jména desylabická, jež vznikla spojením jednotlivých slabik různých slov, např. přezdívka Zuma pro Zuzanu Marešovou, a podle TSO (1973:146) též v kombinaci s různými částmi slov, např. Če‑do‑k. Případy typu Čedok považuje ČŘJ (1996:68) za zkratky smíšené.

2. Vlastní jména iniciálová // akronyma (viz také iniciálové zkratky) utvořené spojením začátečních písmen (USA, tj. [ú‑es‑á], JJ [džejdžej], gen. [džejdžeje] pro Jana Jansu) n. hlásek dvou i více slov (↗obchodní jméno ERS, tj. elektro + revize + servis, JAMU, tj. Janáčkova akademie múzických umění).

V.j.z. se uplatňují především v ↗chrématonymii a ↗toponymii, dnes se však začínají prosazovat také v neoficiální ↗antroponymii (viz ↗onymie), a to v ↗přezdívkách: MB [Embé] ˂ Martin Bartoš, FiloFilip Lorenc, Tur ˂ Tomáš Urban. K současnému tvoření v.j.z. viz též ✍Schmiedtová (2010:88–90), ✍Internetová jazyková příručka (online).

Rozšiřující
Literatura
  • ČŘJ, 1996.
  • Internetová jazyková příručka[online]. 2013. Cit. 11. 6. 2013 (viz http://prirucka.ujc.cas.cz/, http://prirucka.ujc.cas.cz/http://prirucka.ujc.cas.cz/).
  • Knappová, M. Obchodní jméno jako fenomén onomaziologický a sociologický. SaS 56, 1995, 276–284.
  • OSTSO, 1983, 200.
  • Pleskalová, J. Přezdívky v češtině. In Rusinová, E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS, 2013, 161–168.
  • Schmiedtová, V. Čeština, jak ji neznáte, 2010.
  • TSO, 1973, 144–146.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO ZKRATKOVÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO ZKRATKOVÉ (poslední přístup: 26. 9. 2023)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka