VLASTNÍ JMÉNO METONYMICKÉ

Základní

Vlastní jméno vzniklé na základě věcné, zvláště vnitřní (časové, prostorové, kauzální) souvislosti pojmenovávaného objektu s jiným: jméno vrchu Žižkov přešlo v r. 1877 na osadu pod ním vzniklou. ↗Metonymie je jaz. univerzále, v.j.m. tvoří významnou součást ↗onymie  každého jaz. Jejich předností je vysoká výpovědní hodnota, která těmto jménům umožňuje spolehlivě plnit základní ↗onymické funkce (nominační, identifikační, individualizační); viz též ↗vlastní jméno metaforické.

↗antroponymii např. mistr Příbram (z Příbrami), Pelikán (z domu nazvaného U Pelikána). V ↗toponymii např. Úpa (osada ležící u stejnojmenného vodního toku), Amerika (pozemek koupený za peníze vydělané v Americe) apod., podrobněji ✍Pleskalová (1986), ✍Pleskalová (1992:83–84). V ↗chrématonymii např. název katolického svátku Hromnice (2. února, kdy se světily hromnice, tj. svíce). Viz též ↗transonymizace.

Rozšiřující
Literatura
  • Filipec, J. & F. Čermák. Česká lexikologie, 1985, 115–120.
  • Pleskalová, J. Flurnamen metaphorischen Ursprungs. Namenkundliche Informationen 49, 1986, 25–31.
  • Pleskalová, J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, 1992.
  • Pleskalová, J. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010, 2011.
  • Šmilauer, V. Nauka o českém jazyku, 1972, 59.
  • TSO, 1973, 111.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO METONYMICKÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO METONYMICKÉ (poslední přístup: 28. 9. 2023)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka