VLASTNÍ JMÉNO TAUTOLOGICKÉ

Základní

Vlastní jméno vytvořené z více (nejčastěji dvou) různojazyčných n. i domácích slov stejného n. podobného významu: ↗toponyma Brankator (něm. Tor ‘brána᾽), Chumberg (č. chum, chlum ‘kopec᾽, něm. Berg ‘kopec᾽), doložená v Čechách; sibiřská řeka Ulla-che-reka, v níž je třikrát ‘řeka᾽ (mandžusky, čínsky a rusky); cit. podle ✍Šmilauera (1963:68).

Rozšiřující
Literatura
  • OSTSO, 1983, 148.
  • Šmilauer, V. Úvod do toponomastiky, 1963, 68.
  • TSO, 1973, 97.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO TAUTOLOGICKÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO TAUTOLOGICKÉ (poslední přístup: 9. 12. 2022)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka